แจ้งวันหยุด ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะบริหารและพนักงานบริษัท เอกดำรงค์แมชชีนทูลส์ จำกัด

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

บริษัท เอกดำรงค์แมชชีนทูลส์ จำกัด

ปิดทำการ ๑ วัน